ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος Α.Ε ΕΥΟΣΜΟΥ

Σπυριάδης Γιώργος

Αντιπρόεδρος

Μαλλιώρας Αντώνης

Γενικός Αρχηγός

Λαφτσίδης Μανώλης

Γενικός Γραμματέας, Ταμίας

Σωτηρίου Δημήτρης

Πρόεδρος Ελπίδων Α.Ε ΕΥΟΣΜΟΥ

Παπαδόπουλος Σταύρος