Παρακάτω ακολουθεί το πρόγραμμα για τις προπονήσεις των τμημάτων της Ακαδημίας μας από τις 14 μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου.