Το Σάββατο 26/9/2020 τα τμήματα της ακαδημίας θα περάσουν από ιατρό στα γραφεία της ομάδας (Αριστοτέλους 2) ώστε να κάνουν καρδιογράφημα. Ακολουθούν αναλυτικά οι ώρες κάθε τμήματος.