Ακολουθούν οι πρώτες συγκεντρώσεις για τα τμήματα της ακαδημίας μας.