Ακολουθούν οι πρώτες συγκεντρώσεις για τα τμήματα της Ακαδημίας μας.