Παρακάτω ακολουθεί το νέο πρόγραμμα προπονήσεων για τα τμήματα, Κ-16, Κ-14 και Κ-13 και θα ισχύει από την Δευτέρα 01 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 05 Ιουνίου: