Από εργομετρική διαδικασία πέρασαν οι παίκτες μας ύστερα από εισήγηση των προπονητών μας.

Την επίβλεψη της όλης διαδικασίας την είχε ο κ. Γιάννης Τόκας στο κέντρο Natural CHAMPIONS ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Με γνώμονα λοιπόν πως κάθε αθλητής είναι διαφορετικός και συνεπώς έχει διαφορετικές αδυναμίες και δυνατά σημεία αποφασίστηκε να γίνουν τα παρακάτω Test: Εργοσπιρομέτρηση σε δαπεδοεργόμετρο Test αλμάτων σε δυναμοδάπεδο Wingate test Test Ταχύτητας Test σύστασης σώματος Μέτρηση με ισοκινητικό δυναμόμετρο και Test μέγιστης δύναμης.

Τα αποτελέσματα των τεστ θα διαβαστούν και θα αξιολογηθούν από τους προπονητές μας και θα δομηθεί το κατάλληλο προπονητικό πρόγραμμα.