ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Η Αθλητική Ένωση Ευόσμου είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο, που σκοπό έχει να μάθει στα παιδιά την αξία του αθλητισμού μέσω του ποδοσφαίρου και παράλληλα να αναπτύξει τη συνεργασία, την ομαδικότητα και την φιλία μεταξύ των παιδιών.

– Ο παρών κανονισμός ρυθμίζει θέματα που αφορούν την λειτουργία και συμπεριφορά των παιδιών, προπονητών, γονέων, φιλάθλων καθώς και τις σχέσεις των εκπαιδευόμενων παιδιών και των γονέων τους με τους προπονητές των αντίστοιχων τμημάτων της ακαδημίας – με τη Διοίκηση και με τις αρχές της φιλοσοφίας της ακαδημίας.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Το σωματείο (Α.Ε. Ευόσμου) Διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από:

1. Πρόεδρο

2. Αντιπρόεδρο

3. Υπεύθυνο ακαδημίας

4. Γενικό γραμματέα

5. Γενικό αρχηγό (Τεχνικό Διευθυντή)

6. Ταμία

7. Μέλη

Το Διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το μήνα για διάφορα τρέχοντα θέματα.

Το Σωματείο αποτελείται από την αντρική ομάδα (Α.Ε. Ευόσμου) που αγωνίζεται στη Α1 κατηγορία της Ε.Π.Σ.Μ. καθώς επίσης και από τα τμήματα της ακαδημίας που αθλούνται παιδιά από 4 έως 16 ετών.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ)

Ο υπεύθυνος της ακαδημίας έχει την αποκλειστική ευθύνη λειτουργίας των τμημάτων της ακαδημίας και απευθύνεται μόνο στη Διοίκηση και στο Πρόεδρο του συλλόγου.

Εκδίδει προγράμματα προπονήσεων – παρακολουθεί τις προπονήσεις – τηρεί το απουσιολόγιο των προπονήσεων – είναι υπεύθυνος (σε συνεργασία με τη γραμματειακή υποστήριξη) για τα δελτία των παιδιών που αγωνίζονται, ακολουθεί τα τμήματα στους αγώνες, επιλύει τυχών προβλήματα μεταφοράς των παιδιών στους τόπους των αγώνων με τη συνδρομή των γονέων, ενημερώνει τους γονείς για τυχών αλλαγές προγράμματος (με τη συνεργασία και της γραμματείας) και υποχρεούται να επιλύει προβλήματα και απορίες των γονέων γνωστοποιώντας αυτές στο Διοικητικό Συμβούλιο.

5

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ / ΕΓΓΡΑΦΕΣ/ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Η ακαδημία λειτουργεί από τέλη Αυγούστου έως τα τέλη Ιουνίου. 

Κύριο και μοναδικό έσοδο της ακαδημίας είναι οι εισφορές των γονέων.Με αυτό τον τρόπο καλύπτονται τα έξοδα της ακαδημίας όπως:

• Προπονητές

• Διαιτησίες των αγωνιστικών τμημάτων

• Αθλητικό Υλικό

• Κόστος των αθλητικών εμφανίσεων των παιδιών (εκτός στολής αγώνα, η οποία είναι προσφορά του Σωματείου)

Υπεύθυνος για τη τακτοποίηση των μηνιαίων συνδρομών είναι ο υπεύθυνος ακαδημίας σε συνεργασία με τη γραμματειακή υποστήριξη.

– Το πρόγραμμα των προπονήσεων γνωστοποιείται κατά την εγγραφή, με την επιφύλαξη κάποιων μεταβολών, που οφείλονται σε λόγους για τους οποίους δεν είναι πάντα το υπεύθυνο σωματείο.

– Η αγορά των αθλητικών εμφανίσεων, προπονήσεων/αγώνων, επιβαρύνει τους γονείς και γίνεται πάντα βάση των υποδείξεων και των προδιαγραφών που θέτει το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου. Οι αθλητικές εμφανίσεις (box) αλλάζουν τουλάχιστον κάθε 3 χρόνια.

– Η εγγραφή του παιδιού συνεπάγεται με πλήρη αποδοχή των κανονισμών και απαιτήσεων του σωματείου.

– Το ποσό της συνδρομής καθορίζεται κατ’ έτος σύμφωνα με τους κανονισμούς που θέτει το Σωματείο.

-Στις περιπτώσεις που δεν εκπληρωθεί η υποχρέωση της συνδρομής μετά την καταληκτική ημερομηνία που θέτει το Σωματείο, δίνεται μικρή παράταση και ακολούθως το παιδί δε μπορεί να συμμετέχει στις προπονήσεις.

ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΑΝ ΔΕ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

– Με την έναρξη της περιόδου τα παιδιά κατατάσσονται σε τμήματα με κριτήριο την ηλικία και τις τεχνικές γνώσεις που διαθέτουν. Η κατάταξη γίνεται ΜΟΝΟΝ από του προπονητές των τμημάτων με την έγκριση και του ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ.

– Κατά τη διάρκεια της περιόδου μετά από πρόταση του προπονητή του τμήματος και με τη σύμφωνη γνώμη του υπεύθυνου της ακαδημίας, μπορεί να γίνει και αλλαγή του τμήματος δυναμικότητας του παιδιού και της ομάδας & εφαρμόζεται  συνήθως στα παιχνίδια των τμημάτων.

Στην αρχική κατάταξη όπως και στις προαναφερθείσες αλλαγές η Διοίκηση και οποιοσδήποτε άλλος δε μπορούν να έχουν καμία συμμετοχή – απλά ενημερώνετε.

Για οποιοδήποτε παράπονο ή απορία οι γονείς μπορούν να απευθύνονται ΜΟΝΟΝ στον υπεύθυνο ακαδημίας. Το έργο των προπονητών είναι η προπόνηση και η διαχείριση των αγώνων, και κρίνονται από τον υπεύθυνο της ακαδημίας και κατ’ επέκταση από τη Διοίκηση.

Υποδείξεις ή εκδήλωση παραπόνων στους προπονητές απαγορεύεται αυστηρά.

Αν ο γονέας κρίνει ότι η απάντηση του υπεύθυνου ακαδημίας δεν είναι ικανοποιητική, μπορεί σε συνάντηση που θα προγραμματίσει ο υπεύθυνος της ακαδημίας να απευθυνθεί στη Διοίκηση.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

Οι προπονητές της ακαδημίας οφείλουν να είναι αφοσιωμένοι μόνο στο εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό τους έργο και να τηρούν και να υλοποιούν σωστά τις διατάξεις του κανονισμού όπως προβλέπονται στα παρακάτω:

1. Πρέπει να τηρούν πιστά το πρόγραμμα εκπαίδευσης που έχει καθοριστεί από τον υπεύθυνο ακαδημίας.

2. Θα πρέπει να δίνουν το καλύτερο εαυτό στη λεπτομερή εκπαίδευση των παιδιών δίνοντας μεγάλη έμφαση και στο παιδαγωγικό τους ρόλο. Πρέπει να καταλάβουν ότι ασχολούνται με μικρά παιδιά τα οποία συνεχώς εκπαιδεύονται, εξελίσσονται και διαμορφώνουν χαρακτήρες.

3. Οφείλουν να σέβονται τη προσωπικότητα των παιδιών χωρίς όμως αυτό να αποβαίνει εις βάρος της πειθαρχίας του τμήματος.

4. Πρέπει να είναι το υπόδειγμα για όλους και θα πρέπει να εμπνέουν σεβασμό .

5. Οφείλουν να βρίσκονται στο χώρο προπόνησης πριν τη καθορισμένη ώρα για το προγραμματισμό και την οργάνωση της προπόνησης και για επίλυση τυχών θεμάτων που μπορεί να προκύψουν.

6. Οφείλουν την ώρα της προπόνησης να ασχολούνται μόνο με αυτή και με τίποτα άλλο.

7. Η εμφάνιση των προπονητών και η συμπεριφορά τους σε προπονήσεις, αγώνες, τουρνουά και εκδηλώσεις θα πρέπει να είναι ανάλογη της φιλοσοφίας της ακαδημίας με στόχο την όσο δυνατόν καλύτερη εικόνα προς τα έξω εισπράττοντας μόνο θετικά σχόλια.

8. Θέματα που αφορούν το τμήμα συζητούνται μέσα σε αυτό και θα πρέπει να μη διαδίδονται εκτός.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ

1. Οι γονείς οφείλουν να στηρίξουν την όλη προσπάθεια της ακαδημίας προς όφελος των παιδιών τους, ακολουθώντας πιστά και αυστηρά τις αρχές που διέπει ο κανονισμός και η νέα φιλοσοφία Διοίκησης και Οργάνωσης της ακαδημίας.

2. Έχουν την υποχρέωση να συνεργάζονται με τους προπονητές, τον υπεύθυνο της ακαδημίας, την Διοίκηση και ο ρόλος τους πρέπει να είναι συμβατός σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν την ακαδημία της Α.Ε. Ευόσμου.

3. Οι γονείς σε προκαθορισμένες συγκεντρώσεις θα ενημερώνονται σε θέματα που αφορούν την πρόοδο των παιδιών τους και σε θέματα που αφορούν τη συμβολή τους στη καλύτερη λειτουργική οργάνωση της ακαδημίας.

4. Κατά τη διάρκεια των αγώνων η συμπεριφορά των γονέων θα πρέπει να είναι κόσμια και να μη προκαλούν με αρνητικές κρίσεις και επικρίσεις, καθώς επίσης να μη δίνουν τεχνικές οδηγίες προς τους ποδοσφαιριστές και να μη παρεμβαίνουν στο έργο του εκάστοτε προπονητή.

5. Η παρουσία γονέων και κηδεμόνων στους χώρους προπόνησης και αγώνων δεν πρέπει να δημιουργεί παρενέργειες στο έργο των παιδιών και των προπονητών.

6. Θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο των προπονήσεων για την ασφαλή αποχώρηση των παιδιών. Το Σωματείο δεν φέρει καμία ευθύνη για την επίβλεψη των παιδιών μετά το τέλος της προπόνησης τους εκτός εάν έχει προηγηθεί συνεννόηση.

5

7. Οφείλουν να ενημερώνονται για διάφορα θέματα από τον πίνακα ανακοινώσεων και από τη ιστοσελίδα του συλλόγου  (Αρχική – A.E-EVOSMOY (ae-evosmou.gr).

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ (ΠΑΙΔΙΩΝ)

Όλοι οι εκπαιδευόμενοι ποδοσφαιριστές οφείλουν τον απαραίτητο σεβασμό προς τους προπονητές – τον υπεύθυνο ακαδημίας – την Διοίκηση – τους συμπαίκτες τους – τους αντιπάλους τους και τους φιλάθλους, καθώς και να χαρακτηρίζονται από ηθικές αρχές και να αντιτίθενται στα φαινόμενα της βίας και της επιθετικότητας.

Οι ποδοσφαιριστές υποχρεούνται:

1. Να συμμετέχουν σε όλες τις προπονήσεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζει ο προπονητής τους και να λαμβάνουν μέρος σε οποιοδήποτε φιλικό ή επίσημο αγώνα κληθούν από το προπονητή, καθώς να συμμετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις της ακαδημίας.

2. Να υπακούν και να ανταποκρίνονται με διάθεση μόνο στις οδηγίες των υπεύθυνων προπονητών κατά τη διάρκεια των προπονήσεων και αγώνων.

3. Να προσέρχονται στις προγραμματισμένες ή έκτακτες προπονήσεις τουλάχιστον 15 λεπτά πριν την καθορισμένη ώρα.

4. Η προσέλευση στους αγώνες για το εφηβικό και το παιδικό τμήμα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 45λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα ,και ανάλογα με τον τρόπο διεξαγωγής των παιχνιδιών. Στα μικρότερα ηλικιακά τμήματα θα καθορίζεται ανάλογα της περίπτωσης από τους προπονητές.

5. Η εμφάνιση τους στις προπονήσεις και τους αγώνες πρέπει να είναι η ενδεδειγμένη και ομοιόμορφη, σύμφωνα με το αθλητικό υλικό που χρησιμοποιεί το Σωματείο (εμφάνιση ομάδας, ποδοσφαιρικά παπούτσια, κάλτσες, επικαλαμίδες κλπ.).

6. Να φροντίζουν να διατηρούν καθαρούς τους χώρους όπου προπονούνται και αγωνίζονται καινα προσέχουν το αθλητικό υλικό της ακαδημίας.

7. Μετά το τέλος της προπόνησης, οι ποδοσφαιριστές σε συνεργασία με τον προπονητή τους συγκεντρώνονται και τακτοποιούν το προπονητικό υλικό που χρησιμοποίησαν.

8. Άδεια για να μη προπονηθεί ο ποδοσφαιριστής μπορεί να δώσει μόνο ο προπονητής του και εφόσον υπάρχει σοβαρός λόγος .

9. Σε περίπτωση προγραμματισμένης απουσίας του από τις προπονήσεις ή τον αγώνα οφείλει να ενημερώσει τον υπεύθυνο ακαδημίας και τον προπονητή.

10. Σε περίπτωση ασθένειας ή τραυματισμού ακολούθως ενημερώνει τον υπεύθυνο ακαδημίας και το προπονητή.

11. Η στάση και η συμπεριφορά του ποδοσφαιριστή τόσο στον αγωνιστικό χώρο όσο και εξω-αγωνιστικά πρέπει να είναι υποδειγματική. Να συμπεριφέρεται κόσμια σε προπονητή, συμπαίκτες, διαιτητές, αντιπάλους και φιλάθλους.

Οι ποδοσφαιριστές πρώτοι με τις συμπεριφορές τους θα πρέπει να δίνουν αξία στο σήμα, την ιστορία του Σωματείου κα τη φιλοσοφία της ακαδημίας.

12. Απαγορεύονται ρητώς οι διαμαρτυρίες, οι εκνευρισμοί, η ανταπόδοση χτυπημάτων καθώς και κάθε είδους σχόλια προς τους διαιτητές, αντιπάλους και συμπαίκτες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του αγώνα.

ΟΦΕΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Α.Ε. ΕΥΟΣΜΟΥ

– ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ:

• Ανάπτυξη σωματικών ικανοτήτων ενός παιδιού, που έχει ως αποτέλεσμα την βελτίωση της υγείας του.

– ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ:

• Όταν ένας αθλητής είναι πολύ καλός στις προπονήσεις και τους αγώνες, αυξάνεται η αυτοεκτίμηση και η αυτοπεποίθηση του.

– ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΟΦΕΛΗ:

• Η ακαδημία είναι ένα δεύτερο σχολείο για τον μικρό ποδοσφαιριστή.

– ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΦΕΛΗ:

• Μέσω της συμμετοχής του σε μία ομάδα εντάσσεται ομαλά στο κοινωνικό σύνολο και αναπτύσσει φιλίες με άλλα άτομα.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

– Το όραμα μας είναι η δημιουργία παικτών υψηλού επιπέδου που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σύγχρονου ποδοσφαίρου.
Στόχος μας είναι η σταδιακή προώθηση έτοιμων νεαρών ποδοσφαιριστών στην πρώτη ομάδα της Αθλητικής Ένωσης Ευόσμου και σε μεγαλύτερους επαγγελματικούς συλλόγους της χώρας μας και του εξωτερικού.

– Επιπρόσθετοι στόχοι της ακαδημίας είναι:
– Η μύηση των νεαρών αθλητών στις ηθικές αξίες του αθλητισμού και στο πνεύμα της ομαδικότητας και του “ευ αγωνίζεσθαι”.
– Η συστηματική πρότυπη εκπαίδευση του ποδοσφαίρου μέσα από σύγχρονες δεκτικές μεθόδους ανάλογα του ηλικιακού επιπέδου, καθώς και η άρτια παιδαγωγική καθοδήγηση των παιδιών, στοχεύοντας στη δημιουργία σκεπτόμενων αγωνιστικά παικτών με προσωπικότητα που να ανταποκρίνονται στις τεχνικο τακτικές, φυσικές, νοητικές και ψυχικές απαιτήσεις του σύγχρονου ανταγωνιστικού και θεαματικού ποδοσφαίρου.

Για την υλοποίηση αυτών των στόχων οπωσδήποτε απαιτείται η ουσιαστική και σωστή συμμετοχή των γονέων, οι οποίοι θα πρέπει να ακολουθούν χωρίς παρεκκλίσεις στις βασικές αρχές της φιλοσοφίας μας.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Α.Ε.ΕΥΟΣΜΟΥ