Από σήμερα και μέχρι την Τετάρτη 19/06 θα δίνονται στους γονείς των παιδιών της ακαδημίας μας συγκεκριμένα ερωτηματολόγια τα οποία αφορούν την συνολική αξιολόγηση της ακαδημίας.

Οι γονείς θα απαντούν στο ερωτηματολόγιο (ανώνυμα) συμπληρώνοντας μόνο την ηλικιακή κατηγορία στην οποία ανήκει το παιδί τους, απαντώντας στην συνέχεια στις ερωτήσεις που θα ακολουθούν σχετικά με τις υποδομές, τις εγκαταστάσεις, τους προπονητές (την διάθεση και την φιλοσοφία τους), αλλά και την κοινωνική και αθλητική πρόοδο των παιδιών τους.

Θέλουμε την ειλικρινή γνώμη σας με σκοπό να βελτιώσουμε την ακαδημία μας και να γίνουμε καλύτεροι με γνώμονα πάντα την πρόοδο των παιδιών σας.

Βαθμολογείτε με:

1-πολύ αρνητικός / 2-αρνητικός / 3-μέτριος / 4-θετικός / 5-πολύ θετικός

Η συμμετοχή σας και η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου κρίνεται απαραίτητη προς όλους.