Την Κυριακή 15/09/2019 τα τμήματα της ακαδημίας μας θα περάσουν από ιατρό, στα γραφεία της ομάδας, ώστε να κάνουν καρδιογράφημα. Ακολουθούν αναλυτικά τα τμήματα και οι ώρες που αντιστοιχούν στο κάθε τμήμα: