ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Υπεύθυνη τύπου

Μηναρετζόγλου Ρένα

Γραμματέας

Ζωμένου Θεανώ-Ελένη

Γιατρός ομάδας

Γιαννούλη Μαρία

Φροντιστής ομάδας

Πωγωνίδης Φώτης